Modelumpus 2019/20

Modelumpus 2019/20

“Vzhůru do oblak”

Cílem tohoto ročníku soutěže bylo postavit věžovou stavbu určenou pro bydlení. Tato stavba musela obsahovat prvky zajišťující energetickou soběstačnost budovy – např. solární panely, větrnou elektrárnu apod. Stavba musela být dále doplněna zelení – např. ozelenění střešní zahrady, ozelenění rovných či šikmých ploch, terasy… Každá skupina zároveň vypracovala krátký text, ve kterém danou stavbu představila a přednesla krátký příběh, který je s danou stavbou spojen.

Výsledky soutěže