Modelumpus 2019

Modelumpus 2019

“Vzhůru do oblak”

Modelumpus 2019 je již zahájen.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Odevzdání přihlášek: do 28.2.2019
Dodání potřebného materiálu školám: do 18. 3. 2019
Odevzdání zhotovených modelů: do 31. 5. 2019
Slavnostní vyhlášení výseldků soutěže: 11. 6. 2019  
    

Na základě dotazu na použití jiných materiálů – krepový papír, přírodniny jako je šiška a drobné větvičky nebo vata, vám sděluji, že je můžete použít, ale základní konstrukce by měla zůstat z kartonu. 

Informace k zadání soutěže

Soutěžící musí postavit věžovou stavbu určenou pro bydlení. Tato stavba musí obsahovat prvky zajišťující energetickou soběstačnost budovy – např. solární panely, větrnou elektrárnu apod.). Stavba musí být dále doplněna zelení – např. ozelenění střešní zahrady, ozelenění rovných či šikmých ploch, terasy…

ROZMĚR PROSTORU PRO MODEL (maximální hodnota): 80 cm x 80 cm x 100 cm (šířka, délka, výška), měl by být usazen na podstavci o stejné velikosti, podstavec může být tvořen dřevěnou deskou nebo kartonem

VÝŠKOVÁ BUDOVA musí být od podstavce oddělitelná (z důvodů lepší manipulace), budova nesmí zabírat více jak čtvrtinu plochy podstavce

 

PŘÍBĚH K modelu každá skupina vypracuje krátký text, ve kterém danou stavbu představí a přednese krátký příběh, který je s danou stavbou spojen.

Informace k materiálům

Jako materiály jsme zvolili kartón, vlnitou lepenku, papír, látku (čistě bílou nebo pytlovinu) a špejle, držte se tedy pouze přírodních materiálů. Použití nepřírodních materiálů se bude trestat penalizací. Materiály mohou být spojovány pouze lepidlem, ať už Herkulesem či tuhým lepidlem, tavnou pistolí, přírodním provázkem či papírovou lepenkou. Je zakázáno použití temper, vodovek a pastelek. Pouze pro zdokonalení modelu a tvorbu detailů můžete použít barevný cetropen.

 

Budeme hodnotit především propracovanost a detaily modelu, dále kreativní zpracování prvků zajišťující energetickou soběstačnost stavby a zakomponování zeleně. V neposlední řadě budeme také hodnotit příběh modelu. Porota radí všem účastníkům soutěže, aby svou pozornost zaměřili především na detaily modelu. Velmi důležitý bude samozřejmě i nápad. Ačkoliv se skupiny samozřejmě budou inspirovat reálnými stavbami, je důležité, aby inspirace byla pouze povrchové. Pokud se zhotovený model bude až nápadně podobat některé reálně postavené stavbě, bude, a to i přes jeho dokonalost v jiných ohledech, ona skutečnost poznat na hodnocení. Snažte se tedy co nejvíce zapojit fantazii a předvést co nejoriginálnější model.

Výsledky soutěže

Dne 10. 4. 2018 se v areálu SOŠ a SOU stavební Kolín konalo slavnostní vyhlášení modelářské soutěže Modelumpus. Tuto soutěž organizují pro žáky základních škol z Kolína a okolí již druhým rokem žáci naší školy. V letošním roce se  představilo 27 modelů, které postavili žáci ze čtyř základních škol (3. ZŠ Kolín, 4. ZŠ Kolín, 6. ZŠ Kolína a ZŠ Zásmuky).

Tématem letošního ročníku byla stavba historické  pevnosti podle vlastního návrhu. Soutěžící měli za úkol postavit jakýkoliv neexistující historický hrad nebo pevnost z období středověku. Model musel obsahovat alespoň jednu pohyblivou část, ke každému modelu autoři také připojili poutavý příběh.

Výtvory zhotovené z vlnité lepenky a přírodních materiálů poté hodnotili žáci školy a následně odborná porota.

Jako nejlepší model ocenili žáci školy stavbu žákyně 6. kolínské základní školy  Terezy  Jägerové, která postavila historickou tvrz nazvanou Hrad-Zámek. Od odborné poroty získala nejvíce hlasů stavba Ďáblova Stráž tvůrců Š. Konvaliny, V. Schedera, A. Semotamové, R. Schederové a K. Vašaty ze 3. ZŠ Kolín. Na druhém místě se umístila Tvrz Párek žáků ze 3. ZŠ Kolín. Třetí místo přidělila porota stavbě Lichanhron týmu ze základní školy v Zásmukách. Blahopřání patří nejen vítězným týmům, ale i  všem zúčastněným.

Děkujeme všem žákům i pedagogům za účast v soutěži a již se těšíme na další ročník.