MODELUMPUS

2020

Téma letošního ročníku je “Dům pro budoucnost”

 

Ke stažení

Modelumpus 2020

Téma letošního ročníku je “Dům pro budoucnost”

 

Ke stažení

Návrhy a provedení

Během tvorby vašich modelů získáte zkušenosti s precizní prací. Navíc si užijete spousty zábavy a získáte skvělé ceny.

Zajímavé téma

Letos jsme si pro vás připravili další speciální a zajímavé téma, na kterém můžete pracovat a vymýšlet nové nápady.

Jak to vlastně vypadá

Pokud budete chtít vidět výsledky předešlých ročníků, není problém se do školy dostavit a my vám je po domluvě ukážeme.

1O čem tato soutěž je?

Jedná se o modelářskou soutěž, kdy podle své vlastní fantazie vyrobíte model na námi zadané téma.

A téma soutěže?

Pro tento ročník jsme vybrali téma: Dům pro budoucnost – minimální energetická stopa.

Co to znamená?

Soutěžící musí postavit jakoukoliv dosud neexistující budovu pro bydlení jedné nebo více rodin. Model musí obsahovat prvky zajišťující energetickou soběstačnost budovy – např. solární panely, větrnou elektrárnu, likvidaci odpadů apod. Stavba musí být dále doplněna zelení – např. ozelenění střešní zahrady, ozelenění rovných či šikmých ploch a prvky získávání energie z obnovitelných zdrojů.  

Z čeho by měl být model vyroben?

Jako materiály jsme zvolili karton, vlnitou lepenku, papír, látku (čistě bílou nebo pytlovinu) a špejle, použijte tedy pouze přírodní materiály. Materiály mohou být spojovány pouze lepidlem, ať už Herkulesem či tuhým lepidlem, tavnou pistolí, přírodním provázkem či papírovou lepenkou. Je zakázáno použití temper, vodovek a pastelek. Pouze pro zdokonalení modelu a tvorbu detailů můžete použít barevný centorpen.  

Jak by měl být model velký?

ROZMĚR PROSTORU PRO MODEL JE (maximální hodnota): 80 cm x 80 cm x 50 cm (šířka, délka, výška), měl by být usazen na podstavci o stejné velikosti, podstavec může být tvořen dřevěnou deskou nebo kartonem.

Budova musí mít alespoň jednu část oddělitelnou s náhledem do vnitřního prostoru. Budova nesmí zabírat více jak čtvrtinu plochy podstavce.

Co se bude hodnotit?

Budeme hodnotit především propracovanost a detaily modelu, dále také příběh modelu. Porota radí všem účastníkům soutěže, aby svou pozornost zaměřili především na detaily modelu. Velmi důležitý bude samozřejmě i nápad. Ačkoliv se skupiny budou inspirovat reálnými stavbami, je důležité, aby inspirace byla pouze povrchová.

A co dál?

K modelu musí skupina také vypracovat krátký text, ve kterém danou stavbu představí. Představivosti se meze nekladou a zajímavý příběh může vyvážit nedokonalosti modelu. Text budete odevzdávat spolu s modelem.

A nakonec, co můžete vyhrát?

Pro každého účastníka soutěže je připraven diplom. Členové skupin, které se umístí na prvních třech místech, dostanou certifikát, který potvrdí úspěch v naší soutěži, a budou ho moci využít například v přihlášce na stavební nebo uměleckou střední školu.

Jak se tedy zapojit do soutěže?

Stačí vyplnit přihlášku a poslat nám ji na email: modelumpus@gmail.com. Přihláška musí být odeslána nejpozději do 31. října 2020. Týmy mohou začít modelovat v den, kdy dostanou kartony pro práci, modelování bude končit dne 25. ledna 2021.

Doufáme, že jsme zaujali všechny modeláře a zájemce o stavitelství a že se zapojíte do naší soutěže.