MODELUMPUS

2021/22

Tématem letošního ročníku je “Chytrá, udržitelná a zábavná škola pro budoucnost”.
Ke stažení

Modelumpus 2021/22

Tématem letošního ročníku je:


“Chytrá, udržitelná a zábavná škola pro budoucnost”

Ke stažení

Návrhy a provedení

Během tvorby vašich modelů získáte zkušenosti s precizní prací. Navíc si užijete spousty zábavy a získáte skvělé ceny.

Zajímavé téma

Letos jsme si pro vás připravili další speciální a zajímavé téma, na kterém můžete pracovat a vymýšlet nové nápady.

Jak to vlastně vypadá

Pokud budete chtít vidět výsledky předešlých ročníků, není problém se do školy dostavit a my vám je po domluvě ukážeme.

O čem tato soutěž je?

Jedná se o modelářskou soutěž, kdy podle své vlastní fantazie vyrobíte model na námi zadané téma.

A téma soutěže?

Pro tento ročník jsme vybrali téma:
Chytrá, udržitelná a zábavná škola pro budoucnost. 

Co to znamená?

Soutěžící skupiny postaví model školní budovy, která bude splňovat požadavky chytrého řešení, energetické udržitelnosti a zázemí pro sport a aktivní zábavu. Model tedy musí obsahovat takové prvky, které budou naplňovat výše uvedené podmínky “chytrá – udržitelná – zábavná”. Stavba musí být dále doplněna zelení – např. ozelenění střešní zahrady, ozelenění rovných či šikmých ploch a prvky získávání energie z obnovitelných zdrojů.

Z čeho by měl být model vyroben?

Jako materiál můžete použít následující: karton, vlnitou lepenku, papír, papírové krabičky (přemalované na bílo, nebo přelepené do jedné barvy – nesmějí prosvítat žádné původní nápisy), látku (čistě bílou, nebo pytlovinu), špejle, či další možné přírodní materiály (mech, větvičky apod.). V přiměřené míře je možné využít také průsvitný materiál z plastových lahví. Materiály mohou být spojovány pouze lepidlem, ať už Herkulesem či tuhým lepidlem, tavnou pistolí, přírodním provázkem či papírovou lepenkou. Pro zdokonalení modelu a tvorbu detailů je možné použít barvy (např. barevný centropen).

Jak by měl být model velký?

Rozměr prostoru pro model je (maximální hodnota): 80 cm x 80 cm x 50 cm (šířka, délka, výška), měl by být usazen na podstavci o stejné velikosti, podstavec může být tvořen dřevěnou deskou nebo kartonem.

Budova by měla mít alespoň jednu část oddělitelnou s náhledem do vnitřního prostoru.

Co se bude hodnotit?

Budeme hodnotit především nápad, propracovanost a detaily modelu, samozřejmě také příběh modelu. Porota radí všem účastníkům soutěže, aby svou pozornost zaměřili především na detaily modelu a preciznost provedení.

A co dál?

K modelu musí skupina také vypracovat krátký text, ve kterém danou stavbu představí. Představivosti se meze nekladou a zajímavý příběh může vyvážit případné nedokonalosti modelu. Text budete odevzdávat spolu s modelem.

Co můžete vyhrát?

Spoustu krásných a hodnotných cen (výtvarné a školní potřeby, peněžité poukázky do Futura Kolín).

Jako každý rok odborná porota vybere několik nejpovedenějších modelů – rozhoduje tedy provedení, nápad, zpracování nejen samotné budovy, ale i jejího okolí určeného pro sport, zábavu, popř. venkovní učebny.

Zvláštní cenu pak obdrží model s nejlepším nápadem k energetické soběstačnosti školní budovy.

Jak se zapojit do soutěže?

Stačí vyplnit přihlášku a poslat nám ji na email: soutezmodelumpus@gmail.com. Základní materiál pro tvorbu modelů (karton, tavné pistole, lepidlo) přihlášeným školám rozvezeme. Čas na vypracování modelů budete mít do konce května 2022. Pro hotové modely si k vám po předchozí domluvě dojedeme. Potom naše odborná porota vyhodnotí dodané modely a vybere z nich vítěze. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s předáním opravdu pěkných cen proběhne v červnu 2022.

Doufáme, že jsme zaujali všechny kreativní tvůrce a že se do naší soutěže rádi zapojíte.