MODELUMPUS

2021/22

Tématem letošního ročníku je “Chytrá, udržitelná a zábavná škola pro budoucnost”.
Ke stažení

Modelumpus 2021/22

Tématem letošního ročníku je:


“Chytrá, udržitelná a zábavná škola pro budoucnost”

Ke stažení

Návrhy a provedení

Během tvorby vašich modelů získáte zkušenosti s precizní prací. Navíc si užijete spousty zábavy a získáte skvělé ceny.

Zajímavé téma

Letos jsme si pro vás připravili další speciální a zajímavé téma, na kterém můžete pracovat a vymýšlet nové nápady.

Jak to vlastně vypadá

Pokud budete chtít vidět výsledky předešlých ročníků, není problém se do školy dostavit a my vám je po domluvě ukážeme.

O čem tato soutěž je?

Jedná se o modelářskou soutěž, kdy podle své vlastní fantazie vyrobíte model na námi zadané téma.

A téma soutěže?

Pro tento ročník jsme vybrali téma:
Chytrá, udržitelná a zábavná škola pro budoucnost. 

Co to znamená?

Soutěžící skupiny postaví model školní budovy, která bude splňovat požadavky chytrého řešení, energetické udržitelnosti a zázemí pro sport a aktivní zábavu. Model tedy musí obsahovat takové prvky, které budou naplňovat výše uvedené podmínky “chytrá – udržitelná – zábavná”. Stavba musí být dále doplněna zelení – např. ozelenění střešní zahrady, ozelenění rovných či šikmých ploch a prvky získávání energie z obnovitelných zdrojů.

Z čeho by měl být model vyroben?

Jako materiál můžete použít následující: karton, vlnitou lepenku, papír, papírové krabičky (přemalované na bílo, nebo přelepené do jedné barvy – nesmějí prosvítat žádné původní nápisy), látku (čistě bílou, nebo pytlovinu), špejle, či další možné přírodní materiály (mech, větvičky apod.). V přiměřené míře je možné využít také průsvitný materiál z plastových lahví. Materiály mohou být spojovány pouze lepidlem, ať už Herkulesem či tuhým lepidlem, tavnou pistolí, přírodním provázkem či papírovou lepenkou. Pro zdokonalení modelu a tvorbu detailů je možné použít barvy (např. barevný centropen).

Jak by měl být model velký?

Rozměr prostoru pro model je (maximální hodnota): 80 cm x 80 cm x 50 cm (šířka, délka, výška), měl by být usazen na podstavci o stejné velikosti, podstavec může být tvořen dřevěnou deskou nebo kartonem.

Budova musí mít alespoň jednu část oddělitelnou s náhledem do vnitřního prostoru. Budova nesmí zabírat více jak čtvrtinu plochy podstavce.

Co se bude hodnotit?

Budeme hodnotit především nápad, propracovanost a detaily modelu, samozřejmě také příběh modelu. Porota radí všem účastníkům soutěže, aby svou pozornost zaměřili především na detaily modelu a preciznost provedení.

A co dál?

K modelu musí skupina také vypracovat krátký text, ve kterém danou stavbu představí. Představivosti se meze nekladou a zajímavý příběh může vyvážit případné nedokonalosti modelu. Text budete odevzdávat spolu s modelem.

Co můžete vyhrát?

Spoustu krásných a hodnotných cen (výtvarné a školní potřeby, peněžité poukázky do Futura Kolín).

Jako každý rok odborná porota vybere 3 nejpovedenější modely – rozhoduje tedy provedení, nápad, zpracování nejen samotné budovy, ale i jejího okolí určeného pro sport, zábavu, popř. venkovní učebny.

Zvláštní cenu pak obdrží model s nejlepším nápadem k energetické soběstačnosti školní budovy.

Jak se zapojit do soutěže?

Stačí vyplnit přihlášku a poslat nám ji na email: soutezmodelumpus@gmail.com. Přihlášku do projektu odešlete do 20. prosince 2021. Základní materiál pro tvorbu modelů (karton, tavné pistole, lepidlo) budeme rozvážet přihlášeným školám během ledna 2022. Čas na vypracování modelů budete mít do konce dubna 2022. Pro hotové modely si k vám po předchozí domluvě dojedeme. Během května 2022 potom naše odborná porota vyhodnotí dodané modely a vybere z nich vítěze. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s předáním opravdu pěkných cen proběhne v červnu 2022.

Doufáme, že jsme zaujali všechny kreativní tvůrce a že se do naší soutěže rádi zapojíte.