Modelumpus 2020/21
Modelumpus 2020/21

MĚSTO BUDOUCNOSTI”

Tématem letošního ročníku modelářské soutěže pro základní školy bylo navržení urbanistické studie – města budoucnosti. Žáci dostali za úkol vytvořit moderní město s veškerou občanskou vybaveností, domy k bydlení, ale i komerční budovy, různé volnočasové a oddechové zóny a navíc museli včlenit i dopravní infrastrukturu.

Materiály, ze kterých bylo možné model vytvořit, byly jako obvykle pouze na přírodní bázi. Tedy karton, vlnitá lepenka, čtvrtka, papír, papírové krabičky, látka (čistě bílá nebo pytlovina), vata, špejle, popřípadě suché přírodniny.

Navíc byla letos přidána jedna inovace, a to, že tvůrci museli svůj model doplnit doprovodným textem, ve kterém představili svůj návrh, vysvětlili záměr a funkčnost svého města budoucnosti a tím tak propojili svou praktickou dovednost s jazykovým vyjadřováním.

I přes to, že žáci měli před sebou poměrně náročný úkol znásobený tím, že téměř celý školní rok probíhal kvůli covidu distančně, sešla se velká spousta zajímavých a propracovaných modelů. Všechny modely byly zhodnoceny jak studenty stavební školy, tak odbornou porotou z řad vyučujících. Výsledky hodnocení obou skupin se u mnoha staveb scházely, takže vítězi se stali skutečně ti nejlepší. Poděkování a obdiv však náleží všem, protože zrealizovat tak inspirativní a povedené modely bylo obdivuhodné.

Výsledky Modelumpusu 2020/21:

  1. místo – Natálie Pavlíková
  2. místo – Arina Domina
  3. místo – Lukáš Poulíček