Modelumpus 2020

Modelumpus 2020

 “Dům pro budoucnost”.

 

Modelumpus 2020 je již zahájen.

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

       Odevzdání přihlášek:                                  do 20. 1. 2021

                                                                                               Dodání potřebného materiálu školám:   do 28. 1. 2021  (je možné domluvit i jiný termín dle potřeb škol)

        Odevzdání zhotovených modelů:             do 17. 5. 2021

         Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže:         31. 5. 2021

Můj dům můj hrad. Staré pořekadlo praví, že ve svém domě si mohu dělat, co se mi zlíbí. Jenže můj dům potřebuje spoustu energie, vyprodukuje spoustu odpadu, čímž zatěžuje okolní přírodu. Ale my chceme žít zdravě, přejeme si být informováni, zároveň chceme informovat své okolí, a přitom bychom po sobě měli zanechat minimální energetickou stopu.

 Využijte tedy všech dostupných možností, nechte se inspirovat přírodou. Navrhněte dům s okolím, ve kterém skloubíte požadavky na moderní bydlení a potřeby jeho obyvatel s možnostmi výroby vlastní energie, výroby potravin a využitím obnovitelných zdrojů. Představte nám dům a jeho okolí pro jednu mladou rodinu, který zajistí všechny potřeby jeho obyvatel. Staňte se inspirací pro novou generaci stavebníků, staňte se Adolfem Loosem 21. století.

 Informace k zadání soutěže

 Soutěžící musí postavit stavbu určenou pro bydlení. Tato stavba musí obsahovat prvky zajišťující energetickou soběstačnost budovy – např. solární panely, větrnou elektrárnu apod. Stavba musí být dále doplněna zelení –   např. ozelenění střešní zahrady, ozelenění rovných či šikmých ploch, prvky získávání energie z obnovitelných zdrojů, řešení odpadového hospodářství. 

ROZMĚR PROSTORU PRO MODEL (maximální hodnota)80 cm x 80 cm x 50 cm (šířka, délka, výška), měl by být usazen na podstavci o stejné velikosti, podstavec může být tvořen dřevěnou deskou nebo kartonem. Rozměry mohou být upřesněny podle tvaru materiálu.

Budova musí mít alespoň jednu část oddělitelnou s náhledem do vnitřního prostoru. Budova nesmí zabírat více jak čtvrtinu plochy podstavce

PŘÍBĚH K modelu každá skupina vypracuje krátký text, ve kterém danou stavbu představí a přednese krátký příběh, který je s danou stavbou spojen. 

Soutěž se uskuteční pouze v případě příznivých zdravotních podmínek. V případě uzavření všech škol, bude soutěž přerušena. V případě uzavření pouze některých škol, a tím nemožnosti některého družstva pracovat na modelu, se soutěž uskuteční dle stanovených termínů

 Při vyhlášení výsledků soutěže se bude postupovat v souladu s platnými nařízeními pro shromažďování osob v dané době

Zadavatel může upravit termíny soutěže podle zdravotních podmínek, např. prodloužit termín odevzdání nebo stanovit jiný termín vyhlášení výsledků

Informace k materiálům 

Jako materiály jsme zvolili kartón, vlnitou lepenku, papír, látku (čistě bílou nebo pytlovinu) a špejle, držte se tedy pouze přírodních materiálů. Materiály mohou být spojovány pouze lepidlem, ať už Herkulesem či tuhým lepidlem, tavnou pistolí, přírodním provázkem či papírovou lepenkou. Je zakázáno použití temper, vodovek a pastelek. Pouze pro zdokonalení modelu a tvorbu detailů můžete použít barevný cetropen.

Budeme hodnotit především propracovanost a detaily modelu, dále kreativní zpracování prvků zajišťující energetickou soběstačnost stavby, využití obnovitelných zdrojů, odpadové hospodářství a zakomponování zeleně. V neposlední řadě budeme také hodnotit  příběh modelu. Porota radí všem účastníkům soutěže, aby svou pozornost zaměřili především na detaily modelu. Velmi důležitý bude samozřejmě i nápad. Ačkoliv se skupiny samozřejmě budou inspirovat reálnými stavbami, je důležité, aby inspirace byla pouze povrchová. Pokud se zhotovený model bude až nápadně podobat některé reálně postavené stavbě, i přes jeho dokonalost v jiných ohledech, se tato skutečnost odrazí na hodnocení. Snažte se tedy co nejvíce zapojit fantazii a předvést co nejoriginálnější model.