Modelumpus 2018/19

Modelumpus 2018/19

“Historická pevnost”

Tématem tohoto ročníku bylo postavit model jakéhokoli neexistujícího historického hradu nebo pevnosti z období středověku. Model musel obsahovat alespoň jednu pohyblivou část (např. padací most, padací mříž, katapult, apod.). Samotná pevnost nebo hrad se musela skládat minimálně ze dvou částí.

Dům na Marsu - nejedná se o soutěžní model

Tvůrčí skupiny vypracovávaly k modelům krátký text, ve kterém svou stavbu představily.

Výsledky soutěže

Dne 10. 4. se v areálu SOŠ a SOU stavební Kolín konalo slavnostní vyhlášení modelářské soutěže Modelumpus. Tuto soutěž organizují pro žáky základních škol z Kolína a okolí již druhým rokem žáci naší školy. V letošním roce se představilo 27 modelů, které postavili žáci ze čtyř základních škol (3. ZŠ Kolín, 4. ZŠ Kolín, 6. ZŠ Kolína a ZŠ Zásmuky).

Tématem letošního ročníku byla stavba historické pevnosti podle vlastního návrhu. Soutěžící měli za úkol postavit jakýkoliv neexistující historický hrad nebo pevnost z období středověku. Model musel obsahovat alespoň jednu pohyblivou část, ke každému modelu autoři také připojili poutavý příběh.

Výtvory zhotovené z vlnité lepenky a přírodních materiálů poté hodnotili žáci školy a následně odborná porota.

Jako nejlepší model ocenili žáci školy stavbu žákyně 6. kolínské základní školy Terezy Jägerové, která postavila historickou tvrz nazvanou Hrad-Zámek. Od odborné poroty získala nejvíce hlasů stavba Ďáblova Stráž tvůrců Š. Konvaliny, V. Schedera, A. Semotamové, R. Schederové a K. Vašaty ze 3. ZŠ Kolín. Na druhém místě se umístila Tvrz Párek žáků ze 3. ZŠ Kolín. Třetí místo přidělila porota stavbě Lichanhron týmu ze základní školy v Zásmukách. Blahopřání patří nejen vítězným týmům, ale i všem zúčastněným.

Děkujeme všem žákům i pedagogům za účast v soutěži a již se těšíme na další ročník.

Tým soutěže Modelupmus, SOŠ a SOU stavební Kolín