Modelumpus 2018

Modelumpus 2018

“Historická pevnost”

Informace k zadání soutěže

Soutěžící musí postavit jakýkoliv neexistující historický hrad nebo pevnost z období středověku. Model musí obsahovat alespoň jednu pohyblivou část (např. padací most, padací mříž, katapult, apod.). Samotná pevnost nebo hrad se bude skládat ze dvou částí. Dobrovolná část, která bude tvořena prvky, které by podle dané skupiny měla každá pevnost či hrad obsahovat (budovy pro šlechtu nebo rytíře a budovy pro poddané) a povinnou částí, která musí obsahovat hradby, věž a již zmíněnou mechanickou část. 

Dům na Marsu - nejedná se o soutěžní model

Dům na Marsu – nejedná se o soutěžní model

Model by měl mít půdorys o velikosti 80×120 cm, nebo by měl být usazen na podstavci o stejné velikosti, podstavec může být tvořen dřevěnou deskou nebo kartonem a výšku maximálně 100 cm.

K modelu musí skupina také vypracovat krátký text, ve kterém danou stavbu představí. Můžou si například vymyslet, kde stavba leží, jaký rod (klidně i vymyšlený) nechal hrad nebo pevnost postavit, zda budova někdy sloužila jako vězení pro významnou osobnost nebo v ní straší. Představivosti se meze nekladou a zajímavý příběh může vyvážit nedokonalosti modelu. Text budete odevzdávat spolu s modelem.

Informace k materiálům

Jako materiály jsme zvolili kartón, vlnitou lepenku, papír, látku (čistě bílou nebo pytlovinu) a špejle, držte se tedy pouze přírodních materiálů *1. Použití nepřírodních materiálů se bude trestat okamžitou diskvalifikací ze soutěže! Materiály mohou být spojovány pouze lepidlem, ať už Herkulesem či tuhým lepidlem, tavnou pistolí, přírodním provázkem či papírovou lepenkou. Je zakázáno použití temper, vodovek a pastelek. Pouze pro zdokonalení modelu a tvorbu detailů můžete použít černý centropen nebo černou tuž.

 

Budeme hodnotit především propracovanost a detaily modelu, dále funkčnost mechanických, pohyblivých částí a také příběh modelu. Porota radí všem účastníkům soutěže, aby svou pozornost zaměřili především na detaily modelu. Velmi důležitý bude samozřejmě i nápad. Ačkoliv se skupiny samozřejmě budou inspirovat reálnými stavbami, je důležité, aby inspirace byla pouze povrchové. Pokud se zhotovený model bude až nápadně podobat některé reálně postavené stavbě, bude, a to i přes jeho dokonalost v jiných ohledech, ona skutečnost poznat na hodnocení. Snažte se tedy co nejvíce zapojit fantazii a předvést co nejoriginálnější model.

*1 – (Pokud byste měli problém sehnat materiál na váš model, jsme ochotni vám nějaký materiál poskytnout.) 

Výsledky soutěže

Dne 10. 4. 2018 se v areálu SOŠ a SOU stavební Kolín konalo slavnostní vyhlášení modelářské soutěže Modelumpus. Tuto soutěž organizují pro žáky základních škol z Kolína a okolí již druhým rokem žáci naší školy. V letošním roce se představilo 27 modelů, které postavili žáci ze čtyř základních škol (3. ZŠ Kolín, 4. ZŠ Kolín, 6. ZŠ Kolína a ZŠ Zásmuky).

Tématem letošního ročníku byla stavba historické pevnosti podle vlastního návrhu. Soutěžící měli za úkol postavit jakýkoliv neexistující historický hrad nebo pevnost z období středověku. Model musel obsahovat alespoň jednu pohyblivou část, ke každému modelu autoři také připojili poutavý příběh.

Výtvory zhotovené z vlnité lepenky a přírodních materiálů poté hodnotili žáci školy a následně odborná porota.

Jako nejlepší model ocenili žáci školy stavbu žákyně 6. kolínské základní školy Terezy Jägerové, která postavila historickou tvrz nazvanou Hrad-Zámek. Od odborné poroty získala nejvíce hlasů stavba Ďáblova Stráž tvůrců Š. Konvaliny, V. Schedera, A. Semotamové, R. Schederové a K. Vašaty ze 3. ZŠ Kolín. Na druhém místě se umístila Tvrz Párek žáků ze 3. ZŠ Kolín. Třetí místo přidělila porota stavbě Lichanhron týmu ze základní školy v Zásmukách. Blahopřání patří nejen vítězným týmům, ale i všem zúčastněným.

Děkujeme všem žákům i pedagogům za účast v soutěži a již se těšíme na další ročník.

Tým soutěže Modelupmus, SOŠ a SOU stavební Kolín